Sjoelen de standen van de 2e periode de Apeldoornse sjoelvereniging
Sjoelen foto's van het sjoeltoernooi in Apeldoorn
Sjoelen uitslagen sjoeltoernooi Apeldoorn
Sjoelen informatie sjoelvereniging uit Apeldoorn ASV'85
Sjoelen sjoelcompetitie in Apeldoorn bij ASV'85
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen de topscores van de Apeldoornse sjoelvereniging ASV '85
Sjoelen informatie van het sjoeltoernooi in Apweldoorn
Sjoelen uitnodiging sjoeltoernooi sjoelclub uit Apeldoorn
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Foto's sjoelen Apeldoorn sjoelvereniging ASV'85
Sjoelen het nieuws van de sjoelvereniging uit Wezep
Sjoelen Sjoelcompetitie in Wezep
Sjoelen informatie over het sjoeltoernooi in Wezep
Sjoelen uitslagen sjoeltoernooi Wezep
sjoelen informatie sjoelfederatie Oost Nederland SFON
Sjoelen De data van de sjoeltoernooien
Bekerstand sjoelen sjoelferatie oost Nederland
sjoelen de resultaten van het laatstn gespeelde toernooi
Sjoelen gemiddelde sjoelbekertoernooi SFON
Sjoelen aangesloten sjoelverenigingen SFON
Ledenvergadering sjoelen sjoelfederatie oost Nederland
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen uitslagen selectie sjioel afdeling oost ANS
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
afdeling oost
Sjoelen informatie sjoelafdeling Oost Nederland ANS
Sjoelen aangesloten sjoelverenigingen sjoelafdeling Oost ANS
afdeling oost
sjoelen sjoellinks naar sjoelverenigingen en sjoelbonden
Sjoelen informatie over de Nederlandse sjoelbonden
Sjoelen Jakkolo in Duitsland
Sjoelen in Belgie Belgische sjoel federatie
Le billard Hollandais sjoelen in Frankrijk
Sjoelen Dutch Shuffleboard

Indexsjoelclub pagina
Biljartclub BOG Vaassen informatie biljarten
Biljarten diverse biljartregels biljartclub BOG Vaassen
Biljarten de standen van de biljartclub BOG uit Vaassen
Biljarten bij biljartclub BOG de eindstand.
Biljarten foto's biljartvereniging BOG Vaassen
Sjoelen de sport voor jong en oud

Sjoelfederatie Oost Nederland

Algemene Ledenvergadering


  

S.F.O.N. Secretariaat

P/a Gemma Berends

Vragenderweg 21

7131 NS Lichtenvoorde.

Notulen S.F.O.N. Ledenvergadering 3 september 2015.


In lokaal “ de VREDESDUIF “ Kruisstraat 23, 6942 EH Didam.

Telefoon lokaal: 0316-228086. Opening 20.00 uur.

De verzorging tijdens deze vergadering wordt verzorgd Dinie en Theet en komt uit de S.F.O.N.kas.

De afmeldingen i.v.m. ziek / verhindering; Piet en Mia Groenhof, Arja en Jan Klein, Ons Vermaak, Wezep,

Ria en Bertus Knape Tukkers, Rien Reijns ASV.

Dank voor jullie correcte afmelding en beterschap aan de zieken.

De opkomst is geweldig (37 pers.) en om alle aanwezigen te bedanken voor hun komst doe ik hierbij

een keer hun namen in willekeurige volgorde; Treffers; Gerard Janssen, Tonnie en Ria Selten. ;

Tonnie Steenvoort, Astrid Sweeren en Ria Sanders. ; Dinie Wevers, Epie Vos en Jannie ter Maat.

De Schuuvers; Wil en Jan Kleinjan, Fien Konink en Nelly van Gaalen. de Wild, Bert Berends, Monique en

Meikel Schibrowski. Gelderse Schijven; Wim Ruesink en Hans Heusinkveld. Zwartewaterland; Hendrikus Rook.

E.T.S.V.78; Willem Speksnijder, Eef en Tini van Baal, Jan en Dieky Zaayer. Genoegen Kilder; Dick Vels,

Annie Buiting, Truus ten Haaf en Joop Buitenhuis. O.W.T.B.Wijchen; Wil Heesbeen. Mik In; Riny Strank en

Gemma Berends. En natuurlijk Dinie en Theet.

Duidelijk dat alle S.F.O.N. leden zich oprecht betrokken voelen.

De voorzitter Riny opent de vergadering.

Afgelopen sjoeljaar was, wat betreft het sjoelen en de toernooien een prima jaar.

Ook voor het komend seizoen zijn er al weer 11 toernooien dus, heel mooi.

Maar…..

Zoals iedereen kon zien: een gewijzigd Bestuur!

De reden: ziekte van Herman Jansen.

Hij onderging inmiddels diverse operaties. Herman is nog altijd ernstig ziek.

Voor uitleg aan alle aanwezigen las Wil Heesbeen het laatste bericht op, wat zij op haar telefoon had ontvangen

van de familie van Herman.::

Het gaat iets minder slecht met Herman. Hij is nu en dan aanspreekbaar maar kan zelf niet echt een gesprek voeren.

Is moe en zwak. Maar gaat de laatste paar dagen niet achteruit.

Dat is dan weer een klein lichtpuntje voor de familie en natuurlijk ook voor iedereen.

We wachten af en blijven hopen.::

Het S.F.O.N. bestuur, t.w. Riny en Gemma, proberen om de paar weken Herman en Joke te bezoeken.

Herman ligt nog altijd op de I.C. en bezoek alleen voor familie of op afspraak. (p.s. het adres voor een kaartje:

Herman Jansen, p.a. CWZ Nijmegen, Weg door Jonkerbos 100 , 6532 SZ Nijmegen. )

Omdat het duidelijk is dat Herman zijn werkzaamheden zelf niet (meer) kan verrichten hebben Riny en

Gemma aanvullende bestuursleden gezocht ( en gevonden) .

Herman was de Penningmeester, deed de Toernooi-Agenda en Klasse-Indeling en Telling,

Toernooi-inschrijfkaartjes, veel verschillende taken dus.

De diverse werkzaamheden zijn nu als volgt verdeelt:

Klasse indeling en Telling zal Gerard Janssen op zich nemen en

Hans Heusinkveld de Toernooi-Agenda.

De rest gaat naar de voorzitter en secretaris.

Voorzitter vraagt of de Bestuursleden zelf uitleg van hun werkzaamheden willen geven:

Voorzitter Riny zelf: zal proberen ( samen met Gerard Janssen) inschrijfkaartjes te bestellen.

Het is niet bekend waar deze t.o.h. gedrukt werden maar ze komen er zeker.

Er is nog een voorraadje voor de eerstvolgende toernooien. Gerard Janssen neemt ze naar ieder toernooi mee.

Ook zal Riny de inname/uitgifte wisselbekers verzorgen.

Verder is zij bereikbaar voor uw vragen/opmerkingen m.b.t. de S.F.O.N.

Secretaris Gemma: voorlopig ook Penningmeester.

Gemma heeft behalve Herman ook een bankpasje en deed hiermee

de afgelopen periode al de betalingen d.m.v. internetbankieren.

Dé nieuwe Penningmeester heeft zich bij de voorzitter nog niet gemeld.

Wel aangeboden, echter niet bekend met internetbankieren, dus jammer maar toch bedankt.

Als de naam van een geschikte

Penningmeester bekend is laten wij u dat direct weten natuurlijk.

Reeds gedane werkzaamheden:

Bij de KvK is wijziging geregeld en bij de bank al mondeling doorgegeven.

De bankrekening blijft gewoon gehandhaafd, alleen in de statuten komt een naam/functie-wijziging

waarvoor komende week handtekening bij de Rabo door Riny en Gemma.

Gemma heeft een kasverslag gemaakt over het afgelopen sjoelseizoen d.m.v. de bankafschriften

van mei 2014 t/m juli 2015.

Contributie controle: de aangesloten nog niet betalende verenigingen herinnert.

Alle S.F.O.N. leden hebben de contributie voor dit jaar inmiddels voldaan.

Voorzitter bedankte Gemma voor reeds gedane werkzaamheden.

Gerard Janssen: Gerard maakte ons meteen duidelijk dat hij géén Herman is!

Hij zal proberen het iedereen naar de zin te doen en alles correct en eerlijk verwerken.

Gerard weet niet of hij net zoveel geduld heeft als Herman maar doet oprecht zijn best.Hij probeert er op elk toernooien te zijn mèt de lijsten en ‘t boek.

Tevens de blanco inschrijfkaartjes.

De uitslagen volgen na elk toernooi per mail.

Voorzitter bedankte Gerard voor zijn spontaan aangeboden hulp.

Ze is blij met Gerard om zijn kennis maar ook vooral als mens. Rustig en prettig om mee samen te werken.

Hans Heusinkveld: Toernooi-Agenda. Hans heeft dit in het verleden ook al een aantal jaren verzorgd.

Mede door deze ervaring is het hem inmiddels gelukt voor het komend sjoelseizoen de diverse toernooien te spreiden.

Voorbeeld: door een datumwijziging van Sjovelie zouden er meerdere zaterdagen achtereen toernooien zijn.

Hans heeft de toernooi-datum van Sjovelie overgenomen voor zijn “Lintelo-Toernooi” en Sjovelie kon naar eind oktober.

Samen met Westenesch heeft hij datum voor een inhaal-toernooi kunnen regelen in november van dit jaar.

Dat het desondanks een enkele keer gebeurt dat er 2 zaterdagen achtereen een toernooi is, kan niet worden voorkomen.

Hans hoopt dat de verenigingen tijdig hun geplande datum doorgeven en hij zal dit dan zo gauw mogelijk weer aan de diverse leden doorgeven.

Voorzitter Riny bedankte Hans voor zijn kennis maar ook voor zijn enthousiasme.

De vanavond al uitgereikte Agenda’s zijn daarvan het duidelijke bewijs. Aldus de voorzitter.

Er is een pauze waarin we allemaal genieten van de lekkere drankjes en hapjes van Dinie en Theet.

Mede door de aangeboden hulp van onderstaande leden is er komend sjoeljaar een EINDTOERNOOI.

(in 2015 vervallen i.v.m. de ziekte van Herman. )

· Lenie en Jan de West; tel.0315-328195 / 06-27508963

· Bertus en Wil Mensert; tel.0314-360150 (b.mensert39@kpnmail.nl

· Henk Verburgt; tel.0314-340266 / 06-30505754 (h.verburgt@kpnmail.nl

· Bestuurslid Joop Buitenhuis; tel. 315-328694 ( helpt altijd al net als de rest v.h. bestuur)

Als een van de bovengenoemden niet kan helpen zal hij/zij proberen vervanging te regelen.

Het opruimen van de bakken na afloop van het eindtoernooi wordt door
alle aanwezige leden gedaan.

De bijdrage voor het eindtoernooi ( 6x sjoelen) is € 5,00

Datum voor het volgende EINDTOERNOOI is 30 – 4 – 2016 (in Lichtenvoorde)

Voordat we met de rondvraag beginnen zijn er nog enkele mededelingen door de voorzitter t.w.:

**Het gemiddelde: dit is van de toernooien de hoogste voorronde + finale kaart.

We stemmen en iedereen gaat akkoord.

**De Wisselbekers: zijn inmiddels allemaal bij Riny. Zij zal de plaatjes er op doen en uitreiken op het eerstvolgende toernooi.

Dit is bij S.V Lintelo (Hans Heusinkveld) op 12-9-2015 tussen de laatste sjoelronde en de finale.

**De NIEUWE Sjoel-Pasjes: ontvangt u op het eerste toernooi ( 12 september 2015 in Lintelo) .

De pasjes welke niet worden afgehaald worden opgezonden voor zover adressen bekend zijn.

**De Kascontrole: voorzitter dankt Gemma voor het maken van het overzicht. Zij dankt tevens

Wil Heesbeen en Tonnie Selten voor de controle. Zij vraagt de kascommissie naar hun bevindingen.

Tonnie en Wil geven te kennen dat het volgens hen in orde is. Zij hebben getekend voor akkoord.

Riny dankt en vraagt wie er voor komend jaar als 2e controle in plaats komt voor Tonnie.Annie Buiting meldt zich hiervoor. Zij gaat dus in 2016 samen met Wil Heesbeen de kas controleren.

Voorzitter dankt ook Annie.

**Bakkenhuur: kosten € 30,- ongeacht het aantal bakken en de bakken kunnen na telefonisch overleg in Aalten opgehaald worden.

( eerst bellen met Tonko Demkes , 06-31374446, want de ruimte aan de Prinsenstraat 27, 7121AE is niet altijd geopend)

**Blijft vergoeding? Ja zegt Riny.

De S.F.O.N. vult op een S.F.O.N.- toernooi het aantal betalende personen aan tot 60.

Per persoon rekenen we op 3 x sjoelen per toernooi-dag is 3x € 1,50 = € 4,50 . Wel is het misschien te overwegen

om minder controleurs in te zetten waardoor meer eigen leden kunnen sjoelen.

**Opkomst bij een toernooi: Als we willen dat er toernooien blijven, moeten we er ook heen gaan. Natuurlijk is niet elk toernooi naast de deur.

Om benzinekosten te besparen zou u samen met andere sjoelers mee kunnen rijden. Bespreek en overleg dit op een toernooi.

**Sjoel-inschrijfkaartjes kosten 0,05. A.u.b. tijdig aanvragen bij Gerard Janssen / bestuur.

De Rondvraag:

· Astrid Sweeren vraagt of Sjovelie ook de komende jaren in oktober haar toernooidatum kan behouden.

· Hans Heusinkveld zegt dat dit geen probleem is.

· Ria Sanders vraagt of de 1e 5 eerst sjoelen, òòk als er geen 10 sjoelers in dezelfde klasse zijn.

· Deze regel blijft altijd ook als zij bij een andere klasse worden ingedeeld.

· Wil Kleinjan merkt dat de mensen soms denken dat haar man Jan al 3 x heeft gegooid omdat alle anderen al klaar zijn.

· Jan gooit niet zo snel. Geen probleem, we wachten tot hij 3x heeft gegooid want wij zijn echte sportieve sjoelers!!

· Annie Buiting heeft nog 6 nieuwe lege dozen voor de S.F.O.N.bakken beschikbaar.

· Zij geeft ze bij het e.v. Willie Keuben-Toernooi mee. Hartelijk dank namens alle leden.

· Niet alle sjoelers kennen alle regels hebben sommigen gemerkt.

· Het is de taak van de sjoelvereniging om hun mensen dit bij te brengen.

· Bijvoorbeeld: Los Leggen!! Als de teller dat niet weet kan de sjoeler het hem/haar even rustig en vriendelijk uitleggen.

· Want het is (meestal); niet weten ! - en zeker geen niet willen!

Ook bij de inschrijftafel zijn bepaalde regels belangrijk. Bijvoorbeeld: als iemand komt met een ANS-pasje is het belangrijk

· dat je kijkt naar het gemiddelde !! en NIET naar de ANS-klasse !!. Daarna zelf in de juiste S.F.O.N.-klasse indelen.

· E.T.S.V.Tiel vraagt of zij ook de komende jaren begin oktober hun toernooi kunnen blijven houden. Hans zegt: “ geen probleem”.

· Ton Selten dankt Gemma voor maken van het kasverslag. Graag gedaan zegt Gemma.

· Gemma vraagt of iedereen bij het betalen van de contributie de naam van de Sjoelvereniging wil vermelden. Vast dank allemaal.

Riny dankt allen voor aandacht en inbreng, Theet en Diny voor het gastvrij onderkomen

en het bestuur voor hun werkzaamheden.

Zij wenst iedereen een heel fijn en sportief sjoeljaar en een goede reis naar huis.

Daarna sluit zij de vergadering.

Datum eerst volgende S.F.O.N. ledenvergadering op de 1e woensdag van september;

dit is 7 september 2016.

Lichtenvoorde, september 2015.

S.F.O.N ,

Secr. Gemma Berends.

Voorzitter: Riny Strank,

Vragenderweg 15, 7131NS Lichtenvoorde. Tel.: 0544-375661 ; g.strank@upcmail.nl

· Secretaris/Penningmeester Gemma Berends.

Vragenderweg 21, 7131NS Lichtenvoorde. Tel.: 0544-373709 ; gembenik@gmail.com

· Toernooibegeleider : Joop Buitenhuis

v. Gelderstraat 10 , 7061 BK Terborg. Tel.: 0315-328694 ; joopbuitenhuis40@gmail.com

· Toernooi-Agenda: Hans Heusinkveld

Halteweg 40, 7122 MC Aalten. Tel.: 0543-461362 ; hansh65@hetnet.nl

· Klasse-indeling/Telling : Gerard Janssen

Zelhemseweg 10, 7051ZC Varsseveld. Tel.: 0315-241183 ; gerardthecop@kpnmail.nl

Bijgesloten:

  • Nieuwe S.F.O.N. ledenlijst

(wijzigingen a.u.b. aan Gemma doorgeven, waarvoor vast dank.)

· Toernooiagenda komt via Hans.

  • Nieuwe bestuur lijst.

  

Nog geen notulen ontvangen.