Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen foto's van het sjoeltoernooi in Apeldoorn
Sjoelen de standen van de 2e periode de Apeldoornse sjoelvereniging
Sjoelen uitslagen sjoeltoernooi Apeldoorn
Sjoelen informatie sjoelvereniging uit Apeldoorn ASV'85
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen de topscores van de Apeldoornse sjoelvereniging ASV '85
Sjoelen informatie van het sjoeltoernooi in Apweldoorn
Sjoelen uitnodiging sjoeltoernooi sjoelclub uit Apeldoorn
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Foto's sjoelen Apeldoorn sjoelvereniging ASV'85
Sjoelen het nieuws van de sjoelvereniging uit Wezep

Sjoelen informatie over het sjoeltoernooi in Wezep
Sjoelen uitslagen sjoeltoernooi Wezep
sjoelen informatie sjoelfederatie Oost Nederland SFON
Ledenvergadering sjoelen sjoelfederatie oost Nederland
Sjoelen De data van de sjoeltoernooien
Bekerstand sjoelen sjoelferatie oost Nederland
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen gemiddelde sjoelbekertoernooi SFON
Sjoelen aangesloten sjoelverenigingen SFON
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen uitslagen selectie sjioel afdeling oost ANS
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
afdeling oost
Sjoelen informatie sjoelafdeling Oost Nederland ANS
Sjoelen aangesloten sjoelverenigingen sjoelafdeling Oost ANS
Data selectiewedstrijden afdeling oost
sjoelen sjoellinks naar sjoelverenigingen en sjoelbonden
Sjoelen informatie over de Nederlandse sjoelbonden
Sjoelen Jakkolo in Duitsland
Sjoelen in Belgie Belgische sjoel federatie
Le billard Hollandais sjoelen in Frankrijk
Sjoelen Dutch Shuffleboard

Indexsjoelclub pagina
Biljarten de standen van de biljartclub BOG uit Vaassen
Biljartclub BOG Vaassen informatie biljarten
Biljarten diverse biljartregels biljartclub BOG Vaassen
Biljarten bij biljartclub BOG de eindstand.
Biljarten foto's biljartvereniging BOG Vaassen


Sjoelen de sport voor jong en oud

Sjoelfederatie Oost Nederland

Algemene Ledenvergadering


  


Notulen S.F.O.N. Ledenvergadering 7 september 2016


In lokaal  “ de VREDESDUIF “ Kruisstraat 23, 6942 EH Didam.

Telefoon lokaal: 0316-228086. Opening 20.00 uur.

De verzorging tijdens deze vergadering wordt verzorgd Dinie en Theet en komt uit de S.F.O.N.kas.

Er waren  afmeldingen i.v.m. ziek / verhindering;

Dank voor jullie correcte afmelding en beterschap aan de zieken.

De opkomst is geweldig.

Duidelijk dat alle S.F.O.N. leden zich oprecht betrokken voelen.

De voorzitter: Riny opent de vergadering.

Afgelopen sjoeljaar was, wat betreft het sjoelen en de toernooien, een prima jaar. 

Helaas waren er wel zieken.

Zoals iedereen kon zien: een gewijzigd Bestuur!

De reden: ziekte van Gerard Janssen.

Hij onderging inmiddels diverse behandelingen, maar Gerard is nog altijd ernstig ziek.

We wachten af en blijven hopen.::

Omdat het duidelijk is dat Gerard zijn werkzaamheden zelf niet (meer) kan verrichten hebben Riny en Gemma gewijzigde taakverdelingen bij de bestuursleden gezocht ( en gevonden) .

De diverse werkzaamheden zijn nu als volgt verdeelt:

Klasse indeling en Telling zal Hans Heusinkveld op zich nemen en de Toernooi-Agenda blijven beheren.

De bestelling voor de  inschrijfkaarten gaat nu via Joop Buitenhuis. Joop probeert op elk toernooi aanwezig te zijn en Joop kennende is hij RUIM ! voor aanvang van elk toernooi aanwezig om de bestelde inschrijfkaartjes af te geven.  Betaling (0,05 p.st.) gaat via de bank naar S.F.O.N.

Riny Strank zal de inname/uitgifte wisselbekers verzorgen. Wilt u de beker aub  tijdig bij haar inleveren.

De rest van de taken gaat naar de voorzitter en secretaris.

Voorzitter vraagt of de Bestuursleden  zelf uitleg van hun werkzaamheden willen geven:


Voorzitter Riny zelf:  aanspreekpunt en dus bereikbaar voor uw vragen/opmerkingen m.b.t. de S.F.O.N.


Secretaris Gemma: voorlopig ook Penningmeester. Gemma heeft een bankpasje en deed hiermee de afgelopen periode al de betalingen d.m.v. internetbankieren. Dé  nieuwe Penningmeester heeft zich bij de voorzitter nog niet gemeld. Wel aangeboden, echter niet bekend met internetbankieren  of  door privé-omstandigheden momenteel niet beschikbaar., dus jammer maar toch bedankt.

Als de naam van een geschikte Penningmeester bekend is laten wij u dat direct weten natuurlijk.

Reeds gedane werkzaamheden:

Bij de KvK  is wijziging geregeld en bij de bank al mondeling doorgegeven. De bankrekening blijft gewoon gehandhaafd, alleen in de statuten komt een naam/functie-wijziging waarvoor komende week handtekening bij de Rabo door Riny en Gemma. 

Gemma heeft een kasverslag gemaakt over het afgelopen sjoelseizoen d.m.v. de bankafschriften van mei 2015 t/m juli 2016.

Contributie controle: de aangesloten nog niet betalende verenigingen herinnert. Alle S.F.O.N. leden hebben de contributie voor dit jaar inmiddels voldaan.


Voorzitter bedankte Gemma voor reeds gedane werkzaamheden.


Hans Heusinkveld: Toernooi-Agenda. Het gebeurt misschien dat er 2 zaterdagen  achtereen een toernooi is, dit kan niet worden voorkomen helaas.

Hans hoopt dat de verenigingen tijdig hun geplande datum doorgeven en hij zal dit dan zo gauw mogelijk weer aan de diverse verenigingen doorgeven. Ook op de S.F.O.N.-site.

Hans verwerkt de punten-gegevens en geeft de nieuwe tellingen aan iedereen door per mail. Voorzitter Riny bedankt Hans voor zijn kennis maar zeker ook voor zijn enthousiasme.


Er is een pauze waarin we allemaal genieten van de lekkere drankjes en hapjes van Dinie en Theet.


Mede door de aangeboden hulp van leden is er komend sjoeljaar een EINDTOERNOOI.

Aanspreekpunt: Bestuurslid Joop Buitenhuis; tel. 315-328694 ( helpt altijd al net als de rest v.h. bestuur)

Het opruimen van de bakken na afloop van het eindtoernooi wordt door alle aanwezige leden gedaan.

De bijdrage voor het eindtoernooi ( is 6x sjoelen) is € 5,00

Datum voor het volgende EINDTOERNOOI  is  13 mei 2017 (in Lichtenvoorde)


Voordat we met de rondvraag beginnen zijn er nog enkele mededelingen door de voorzitter t.w.:


**Het gemiddelde: dit is van de toernooien de hoogste  voorronde + finale kaart. We stemmen en iedereen gaat akkoord.


**De Wisselbekers: naar Riny. Zij zal de plaatjes er op doen en uitreiken op het eerstvolgende toernooi.


**De NIEUWE Sjoel-Pasjes: Jaap van Goor heeft aangeboden de nieuwe S.F.O.N.-pasjes te maken.

Hij zal de,hier voor nodige, hoesjes bestellen. Hij zal proberen een klein pasjes-formaat te vinden.

Jaap  krijgt aan het eind van dit toernooi-jaar de nieuwe gegevens van Hans en als alles naar wens gaat heeft iedereen aan het begin van het nieuwe sjoeljaar een actueel S.F.ON.- pasje.

Eventuele Klasse-wijziging gaat d.m.v. stickers.


**De Kascontrole: voorzitter dankt Gemma voor het maken van het overzicht. Zij dankt tevens Wil Heesbeen en Annie Buiting voor de controle. Zij vraagt de kascommissie naar hun bevindingen.

Annie en Wil geven te kennen dat het volgens hen in orde is. Zij hebben getekend voor akkoord.

Riny dankt en vraagt wie er voor komend jaar als 2e controle in plaats komt voor Annie Buiting. 

Wil Kleinjan  meldt zich hiervoor. Zij gaat dus in 2017 1e keer samen met Annie Buiting de kas controleren.

Voorzitter dankt beiden.


**Bakkenhuur: kosten € 30,- ongeacht het aantal bakken en de bakken kunnen na telefonisch overleg in Aalten opgehaald worden. ( eerst bellen met Tonko Demkes ,   06-31374446, want de ruimte aan de Prinsenstraat 27, 7121AE is niet altijd geopend)


**Blijft vergoeding? Ja zegt Riny.

De  S.F.O.N. vult op een S.F.O.N.- toernooi het aantal betalende  personen aan tot 60.

Per persoon rekenen we op 3 x sjoelen per toernooidag is 3x € 1,50 =  € 4,50 . Wel is het misschien te overwegen om minder controleurs in te zetten waardoor meer eigen leden kunnen sjoelen. 


**Opkomst bij een toernooi: Als we willen dat er toernooien blijven, moeten we er ook heen gaan. Natuurlijk is niet elk toernooi naast de deur. Om benzinekosten te besparen zou u samen met andere sjoelers mee kunnen rijden. Bespreek en overleg dit op een toernooi.


**Sjoel-inschrijfkaartjes kosten 0,05.   A.u.b. tijdig aanvragen bij Joop Buitenhuis / bestuur

De tellers blijven zitten tot dat de sjoeler klaar is.

Sjoelers blijven achter hun bak staan tot dat zijn rij klaar is.De Rondvraag:

 • Ria Sanders; Is het mogelijk om de klasse-indeling te wijzigen. Sommige klassen zijn dusdanig groot dat je nooit bij de 1e 10 kunt eindigen.

Hans Heusinkveld legt uit dat hij  zal  proberen een, voor alle klassen betere, verdeling te maken.

Bijvoorbeeld door te schuiven met de C en D klassen.

Is het mogelijk te voorkomen dat er teveel toernooien zijn in dezelfde maand? Hans doet zijn best.

 • Jan  Klein; bij een gelijke eindstand van ‘t bekertoernooi geldt eerst het aantal gespeelde toernooien. Is dit ook gelijk dan het aantal gewonnen toernooien.
 • Bij gelijke eindstand Eindtoernooi(Herman Jansen Toernooi) geldt de hoogste serie.
 • Jan Kleinjan; bij de lagere klassen aub geen teller voor 2 bakken.
 • Bertus Knape; aub duidelijk aangeven als je klaar bent.
 • Epi: De G-klasse duurt meestal het langst. AUB je sjoeler niet opjutten door in de buurt bakken op te ruimen.
 • Stenen die uit de bak vliegen? Meetellen?

  Na stemming blijkt dat de meerderheid er voor is. Dus: stenen die onder de poortjes door zijn geweest en er dan aan de voorkant uit vliegen mogen terug in het vak waaruit ze gekomen zijn.

  Henk Verburgt;  Wel / niet  “schieten” . Helaas ( zegt de voorz.) kan dit niet verboden worden.
 • Wel / niet praten: er zijn mensen die het storend vinden wanneer de teller zegt hoeveel stenen er in de vakken zitten (bijvoorbeeld ; 6 in de 3)
 • Sonja Bruggink: plaatjes op de wisselbeker laat los.te veel plaatjes. Is geregeld door grotere plaatjes.
 • Jan Kleinjan; aub bakken die scheef worden verzet terug recht zetten aub.
 • Annie Buiting geeft te kennen dat de kwestie Elburg is besproken.

  Na overleg word voorgesteld eerst aan de speler te vragen of hij/zij dat op prijs stelt en/of anders dat de speler zelf aangeeft of de teller hem er op wil attenderen als er bijv. 6 in een vak zitten.
 • Vanzelfsprekend bemoeien we ons alleen met de eigen speler/bak.
 • Wil Kleinjan; wachten met bakken opruimen tot dat iedereen klaar is en allemaal helpen opruimen.
 • Hoe gaat het nu met Gerard Janssen en wie regelt nu zijn taak?

Riny legt uit dat Gerard ernstig ziek is en het bestuur zal proberen zijn taken te verdelen en over te nemen. Het sturen van een kaartje wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. Bezoek kan alleen op afspraak, dit mede omdat Gerard en Nel veel weg zijn naar ,t ziekenhuis. Iedereen leeft zeer mee.Riny dankt allen voor aandacht en inbreng, Theet en Diny voor het gastvrij onderkomen

en het bestuur voor hun werkzaamheden.

Zij wenst iedereen een heel fijn en sportief sjoeljaar en een goede reis naar huis.


Daarna sluit zij de vergadering.
Datum eerst volgende S.F.O.N. ledenvergadering op de 1e woensdag van september;

dit is 6 september 2017.    


Lichtenvoorde,  S.F.O.N ,

Secr. Gemma Berends. 

  

 • Voorzitter: Riny Strank,                               Tel: 06.16.94.37.66

  Vragenderweg 15, 7131NS Lichtenvoorde.      Tel.: 0544-37.56.61  ;  g.strank@upcmail.nl 
 • Secretaris/Penningmeester Gemma Berends. Tel.: 0544-37.37.09 

  Vragenderweg 21, 7131NS Lichtenvoorde.      Tel: 06.33.56.97.19  ;  gembenik@gmail.com
 • Toernooibegeleider : Joop Buitenhuis             Tel: 06.51.64.16.58            ;  joopbuitenhuis40@gmail.com
 • Inschrijfkaarten (betaling via bank)              Tel.: 0315-32.6.94
 • v. Gelderstraat 10 , 7061 BK Terborg. 
 • Toernooi-Agenda: Hans Heusinkveld           Tel.: 0543-461362   ;  heushans65@gmail.com

Halteweg 40, 7122 MC Aalten.                  

Klasse-indeling / Telling