Zie privacybeleid ASV,85 https://sjoelclub.nl/avg/

              De hoogste verbetering van het gemiddelde seizoen 2019- 2020