Privacybeleid VAN ASV’85

Dit Privacybeleid is van applicatie op alle persoonsgegevens die ASV’85   verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je deksel Wordt van ASV85 [Een donatie doet] van OM Een andere Reden persoonsgegevens aan ASV85 verstrekt, geef je uitdrukkelijk Toestemming OM je persoonsgegevens in lijn met this Privacybeleid te verwerken.
Wij raden je aan om het privacybeleid te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ML Reijns , adres: Deventerstraat 40b te Vaassen, telefoonnummer: 0578 572959, KvK nummer: 40103637
De functionaris leden / donateurbeheer is bereikbaar via mail naar
: rien@reijns.nl of 0578 572959

2 . Welke gegevens verwerkt ASV’85 en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer (s), e-mailadres (sen), accountnummer (s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. social media accounts

2.2         ASV’85 verwerkt in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3 einstanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het verstrekken van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ASV’85 ;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, en afgenomen diensten af ​​te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met ASV’85 ] en je te informeren over de ontwikkelingen van ASV’85.

E-mail berichtgeving (opt-out):

A.S.V.,85] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van A.S.V.’85 

3. Bewaartermijnen

A.S.V.’85] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft A.S.V.’85] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van ASV’85 kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ASV’85 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je ook contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ASV’85 je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionele gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie rien@reijns.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij raden u aan regelmatig het privacybeleid te bekijken.