De sjoelvereniging is opgericht op 19 december 1985.

De sjoelvereniging speelt haar wekelijkse wedstrijden iedere maandagavond op de locatie:
Wijkontmoetingscentrum “De Stolp ”,
Violierenplein 101 7329 DR Apeldoorn tel: 055 – 5414442

Zaal open van af 19:00 uur aanvang wedstrijden 19:30 uur.

De wedstrijden worden gespeeld op de maandagavond. We spelen 2 rondes van 5 bakken.

De vereniging is aangesloten bij de: Algemene Nederlandse Sjoelbond (ANS) en de Sjoelfederatie Oost Nederland (SFON)

De vereniging organiseert jaarlijks in de maand maart op een zaterdag een open sjoeltoernooi.

De vereniging heeft een eigen website die bijgehouden wordt door Rien Reijns.

Voorzitter Eddy Koldenhof,     055-5416036 mailto:e.koldenhof1@chello.nl
Penningmeester: Fien Reijns   0578-572959 mailto:fienreijns@hotmail.com
Secretaris: Rien Reijns             0578-572959 mailto:rien@reijns.nl                                                                                                                                                                                     Bestuurslid Heidi Hop              06-20965610                                      mailto:heidihop894@hotmail.com

Bestuurslid: Henri Klumper    0575-563860 (na 18:00 uur)                mailto:henrienfemke2000@gmail.


Contributie: Per maand € 8,50 (12x) inclusief bondscontributie ANS – SFON

 Eenmalige inschrijfkosten € 8,50