Op het bericht van de SFON staat vermeld Deze notulen en agenda etc. staan ook op de SFON-site sjoelen.nl dit moet zijn https://sjoelclub.nl