Klaverjassen Maartenspoort

Maandelijks spelen een aantal bewoners in toerbeurt 3 rondjes klaverjassen onder het genot van diverse hapjes en diverse drankjes.

                                             Resultaten seizoen 2020-2021