Biljartetiquette
Voor ons gedrag aan en rondom de biljarttafel zijn er een aantal ongeschreven regels. Het is geen wet van Meden en Perzen, maar door de deelnemers aan de competitie hiervan op de hoogte te stellen, voorkomt u misschien minder leuke situaties tijdens de partijen.
Het is gebruikelijk bij aanvang van een partij de tegenstander een hand te geven en hem of haar een goede partij toe te wensen.
De bewondering voor een mooie carambole van de tegenstander mag altijd betoond worden. De scheidsrechter doet dit niet om niet bevooroordeeld te lijken.
Na een gemiste carambole dient de speler onmiddellijk en zonder commentaar op de stoel plaats te nemen.
De speler aan de tafel dient er tijdens het spelen en het naar de stoel lopen op te letten dat hij of zij spelers, die op een ander biljart bezig zijn, niet stoort. Ook arbiters dienen hier aandacht aan te schenken en spelers te waarschuwen.
Als een speler aan de tafel staat en met het spel bezig is, geven arbiter, tegenstander en publiek geen commentaar. Er mag uiteraard niet worden voorgezegd hoe een carambole moet worden gemaakt.
Als het krijtje op de rand van het biljart mag worden gelegd, dan altijd met de open zijde naar boven. Niet krijten boven het biljart.
De arbiter moet in de buurt staan waar de carambole wordt gemaakt (dus bij de derde bal), voor zover dat niet hinderlijk voor de speler is. De arbiter mag tijdens het spel de tafel niet aanraken.
De speler die als eerste de partij beu00ebindigt, wacht met het losschroeven van de keu tot ook de tegenstander klaar is.
De verliezer feliciteert de winnaar. Beide spelers bedanken de arbiter en de schrijver.
Als speler ga je tijdens de wedstrijd nooit in discussie met de scheidsrechter.
Vraag aan de scheidsrechter of je gebruik mag maken van het toilet wanneer je zelf aan de beurt bent; dus niet wanneer je tegenstrever aan het spelen is.
Het is helemaal geen verplichting, maar wel een goede traditie dat de verliezer zijn tegenstander iets aanbiedt.

3. Vastliggen van de ballen:
Als de stootbal vastligt tegen een van de andere ballen, dan kan een speler kiezen: de ene mogelijkheid is herbeginnen met de acquitstoot,
de andere is naar de vrijliggende bal spelen of een losse-bandstoot maken. Bij de laatste mogelijkheid mag de speelbal de vastliggende bal bij het stoten niet laten bewegen.
4. Het uitspringen van een bal:
Als een van de drie ballen van het biljart wordt gestoten of de houten omlijsting raakt,
wordt dit als een fout beschouwd. Is een bal buiten het biljart beland na het caramboleren,
dan wordt de carambole als ongeldig beschouwd.
Deze regel geldt ook als een bal slechts over de rand rolt
en daarna terugkeert op het biljart.
Uw beurt is voorbij en uw tegenspeler moet met de acquitstoot beginnen.
Verkeerde bal spelen
Het komt voor dat een speler per abuis met de speelbal van diens tegenstander gaat spelen.
Volgens goed sportmanschap geeft de tegenstander dit aan als hij het opmerkt,
maar volgens de officiu00eble regels mag alleen een arbiter dit annonceren.
Dit zal de arbiter direct na het stoten van de bal doen waarna de tegenstander aan tafel mag komen.
Zijn er al meerdere caramboles gemaakt met de verkeerde bal, dan gelden deze toch als geldige caramboles.
aan de grond houden.
Tijdens een biljartwedstrijd moet een speler u00e9u00e9n van zijn voeten te allen tijde aan de grond houden.
Dit levert in bepaalde gevallen een zeer lastige houding op en zal een speler een andere oplossing voor het stootbeeld moeten vinden.
Touchu00e9
Het is alleen toegestaan tijdens het spel de eigen aanspeelbal te raken met de pomerans van de keu.
Als een speler een bal raakt met zijn kleding of iets dergelijks wordt de carambole afgekeurd.
Het komt ook wel eens voor dat een speler in zijn voorbeweging de bal al toucheert, en daarna afstoot.
Ook dit wordt als een fout gezien omdat de speler de bal dan 2 x heeft geraakt.
De verplaatste bal door dit contact blijft echter liggen waar deze is terecht gekomen en wordt niet terug geplaatst door de arbiter.
========================================================