Door op de foto te klikken is de foto in een groter formaat te bekijken. 

                                          Het open sjoeltoernooi in Apeldoorn op 14 maart 2020 is helaas afgelast.