Door op de foto te klikken is de foto in een groter formaat te bekijken. 

                                          Het open sjoeltoernooi in Apeldoorn op 16 maart 2019 is gespeeld met 87 deelnemers.