Door op de foto te klikken is de foto in een groter formaat te bekijken. 

                                          Het open sjoeltoernooi in Apeldoorn op 16 maart 2019 is gespeeld met 87 deelnemers. 

Het toernooi in 2020 wordt gehouden op 14 maart , zie https://sjoelclub.nl/uitnodiging/