Biljarten De Kouwenaar

Iedere woensdagmiddag is er vanaf 13:00 uur de gelegenheid om te sjoelen ,klaverjassen en een partijtje te biljarten.

De biljart gegevens worden verzorgd door Henk Lycklama

Zie:  resultaten biljarten de kouwenaar

De partijen van het klaverjassen wordt in onderling overleg gespeeld.

 e-mail    website beheer