Klaverjassen Maartenspoort

Maandelijks spelen we met 4 bewoners een avondje klaverjassen.

De resultaten worden bijgehouden door Rien. En in de maand september wordt aan de winnaar de beker uitgereikt

 e-mail  website beheer

Afgelopen donderdag 23 februari hebben we weer geklaverjast ditmaal werden we gastvrij ontvangen bij Rien

                                                                      Hieronder de resultaten.23 februari

                                                                                                              De resultaten van het seizoen 2021-2022

                                                              Het nieuwe klaverjasseizoen 2022-2023 is gestart, Hierbij de eerste resultaten.