Info Biljartvereniging BOG Vaassen

                 Hieronder uw resultaten van de gespeelde wedstrijden 

                                               seizoen 2020-2021

.Wedstrijdsecretaris  mailto:rien@reijns.nl

VoorzitterGertLeskens
PenningmeesterHenkLycklama
WedstrijdleiderRienReijns                                                                                                                  rien@reijns.nl

In verband met de Corona maatregelen zijn er voorlopig geen wedstrijden.

   Gespeelde wedstrijden t / m 9 oktober met de resultaten

Er is 1 kolom waar de punten staan met het 100 punten systeem

 en in de witte kolom de behaalde punten bij het systeem in tienden van punten.
Daar het voor mij makkelijker is om het programma in tienden  te berekenen, bewerk ik dat programma in het vervolg, 
omdat ik dan niet beperkt ben om met meer rondes te werken.
Dus bij het behalen van uw aantal caramboles  bij voorbeeld 44 behaald u 10.000 punten
iemand die 26 caramboles moet maken behaald de 10.000 punten bij het maken van 26 caramboles enz. enz.

ik hoop dat de Corona maatregelen snel opgeheven worden, want we willen weer biljarten