Bijarten Maartenspoort Vaassen

Maandelijks gaan  4 spelers samen een avondje biljarten bij De Ruif, de uitslagen en standen worden bijgehouden door Rien. die de gegevens op de website plaatst. 

En onder het genot van diverse (non)alcoholische drankjes wordt de avond afgesloten.

                                                                                            Klik op een foto en hij wordt groter getoond.

                                                  We beginnen de nieuwe competitie 2023-2024 op 2september 2023, met de aangepaste moyennes.

                                                                                   Hoe worden de punten berekend?

                                        Bij het maken van bijvoorbeeld 39 caramboles  39/39×100 =100 punten

                                                       Maakt hij 26 caramboles dan behaald hij 26/39×100=66 punten.

                                                                       Peter Kamphuis 30, Rien Reijns  28, Gert Leskens 26,  . Johan Huzen 39 Caramboles  , Casper Vuursteen 39 

                           De stand t/m 13 juni 2024

                                       

                                         volgende speeldatum  ???? 2024